Yrkessjåfører arbeider ofte under stressende forhold og har et ansvar som er større enn mange andre sjåfører.

I brosjyren "Vil jeg ha nytte av automatkjettinger?" er fordelene med automatkjettinger samlet – fra sjåførens synspunkt.