Onspot er et verktøy som bidrar til at kollektive transportmidler holder rutetidene selv på glatt føre. Hør hva noen yrkessjåfører forteller om sine erfaringer med Onspot.