Å kjøre en skolebuss er å ha ansvar for elevenes sikkerhet, og sikkerheten må aldri settes i fare. Ugunstige værforhold og glatte veier er ekstra krevende for førerens dømmekraft og sikker kjøring. I vår "Tips om å kjøre skolebuss under ugunstige forhold" får du tips om:

• Klargjøring for ugunstige forhold
• Kjøring under ugunstige forhold
• Holdning og atferd under ugunstige forhold