En rekke skolekretser har nå oppdaget og erfart at Onspot hjelper skolebussjåfører til økt sikkerhet langs skoleveien, samt at de kommer til tiden. Hør på hvordan Adams 12 Five Star skolene i Colorado, USA, har hatt nytte av Onspot.