Sammenlignet med andre systemer er Onspot ukomplisert og pålitelig, noe som betyr at det er enklere og gir mindre arbeid for deg som mekaniker. Hør hva mekanikere forteller om sine erfaringer med montering og vedlikehold av Onspot.