Installationen och underhållet av Onspot, automatiska snökedjor, görs mycket enkelt. Men vad är egentligen automatiska snökedjor?

Titta på videon där vi förklarar hur Onspot fungerar och visar dess funktioner.